Informatie over levenstestament

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

Klik hieronder een video en een tekst  over een levenstestament van notaris kantoor Riteco uit Oldenzaal.

video over levenstestamenten

Neem tijdig de regie in eigen hand en leg uw wensen vast in een levenstestament

Tips voor financiële bescherming

Mensen die afhankelijk worden van anderen, bijvoorbeeld omdat ze lichamelijk of geestelijk achteruit gaan, zijn kwetsbaar. Dat maakt hen een gemakkelijk doelwit voor financieel misbruik of uitbuiting.

Veilig financieel ouder worden

Onderzoek laat zien dat alleenstaande vrouwen boven 80 jaar grote kans lopen om slachtoffer te worden van financieel misbruik of uitbuiting. De belangrijkste reden is onwetendheid: onbekendheid met geldzaken, moeite met online betalingen en pinautomaten.

Het ministerie van VWS heeft sinds 2012 diverse programma’s opgezet om het financieel misbruik onder oudere en kwetsbare mensen te signaleren, bespreekbaar te maken, aan te pakken en te voorkomen. Notarissen maken zich hiervoor op zowel landelijk als lokaal niveau sterk samen met onder meer Veilig Thuis, seniorenorganisaties, banken, bewindvoerders en mentoren. Meer informatie over: Lokale allianties Wat is financieel misbruik van ouderen? Veilig thuis, druk op deze link Wat is financieel misbruik ouderen?

Levenstestament maakt misbruik lastig Met een levenstestament kunt u financieel misbruik niet helemaal uitsluiten, maar u verkleint wel de kans omdat u heeft laten vastleggen welke bevoegdheden iemand heeft voor bepaalde situaties.

Praktische tips

Naast een levenstestament nog wat tips:

1. Neem een aparte huishoud- of leefgeldrekening naast uw eigen bankrekening. Naar deze rekening wordt maandelijks een bepaald bedrag overgemaakt, dat bijvoorbeeld door de mantelzorger gebruikt kan worden voor de boodschappen. Een hoger bedrag opnemen is niet mogelijk.

2. Vraag de bank om iemand ‘meekijk-rechten’ op uw bankrekening te geven. Degene die meekijkt, kan dan in de gaten houden of er geen misbruik wordt gemaakt.

3. Neem geen en/of-bankrekening met iemand anders dan uw partner. Die ander kan dan namelijk zonder uw toestemming of medeweten geld opnemen van zowel uw bankrekening als de bijhorende spaarrekening. Bij misbruik kan de bank hier niets tegen doen. U heeft immers zelf bepaald om samen met die ander een rekening te openen en hiervoor getekend.