Kernpunten

Beleidsthema’s

Als erkende maatschappelijk organisatie zijn wij hét aanspreekpunt voor de provincie als het gaat om de belangen van senioren. Onze beleidsthema’s zijn:

GELUKKIG OUDER WORDEN: met en voor elkaar en samen met andere groepen in onze samenleving.                    WONEN EN ZORG: een goede woon- en leefomgeving, met zorg en middenin de samenleving.                                        SAMEN TEGEN EENZAAMHEID: omzien naar elkaar, zodat niemand eenzaam hoeft te zijn.                                        POSITIEVE GEZONDHEID: focus op wat wel kan en zorgen dat je van betekenis bent en blijft.                                    VERNIEUWING EN ONTWIKKELING: een leven lang blijven ontwikkelen.                                                                  VERBINDING: in de wijk, met andere groepen en generaties, met oog voor diversiteit en inclusiviteit.

 

Speerpunten

 Wonen en Zorg            Veiligheid                Inkomen                 Digitalisering           Zingeving

 

Speerpunten van ons provinciaal beleid:

  • Aandacht voor wonen, welzijn en zorg
  • Een veilige gemeente
  • Voldoende inkomen voor ouderen
  • Digitalisering werkbaar voor senioren
  • Aandacht voor zingeving

 

Vrijwilligerswerk

Vrijwel dagelijks zijn er honderden vrijwilligers actief voor de KBO.  We bieden dan ook allerlei mogelijkheden om zinvol vrijwilligerswerk te doen om ook zo van betekenis te zijn voor een ander. Bijvoorbeeld als belastinginvuller. Een goed opgeleide vrijwilliger die senioren met raad en daad bijstaat.

Onze KBO-afdelingen kunnen uiteraard altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken voor allerlei activiteiten en/of bestuursfuncties. Lijkt het U ook leuk om “de handen uit de mouwen te steken” ? Vraag gerust naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar info@kbo-overijssel.nl of bel tijdens kantooruren naar 06-16740018.