Belangenbehartiging is voor KBO Overijssel het opkomen voor de belangen van alle senioren.

KBO Overijssel komt op voor de belangen van alle senioren. Dat doen we samen met onze afdelingen. Samen willen we zichtbaar en vindbaar zijn in onze samenleving. De KBO zit vertakt in bijna alle steden en dorpen en heeft een stevige positie bij provincie en gemeenten. Terecht, want wij vertegenwoordigen alleen al qua leden meer dan 10.000 senioren in Overijssel en we staan voor alle senioren en dat zijn er in Overijssel heel veel. In 2030 zal een kwart van alle Overijsselaars senior zijn! Een groep waar dus duidelijk rekening mee moet worden gehouden. 

Tabel met het aantal personen per leeftijdsgroep in Overijssel in 2022. De piek ligt bij 50 tot 59 jaar.

KBO Overijssel investeert in scholing en deskundigheid, met name aan de basis, bij de afdelingen. Afdelingen faciliteren om meer inhoudelijke activiteiten aan te kunnen bieden, en samen aansprekende projecten opzetten, waar ook de jonge senior graag mee in wil stappen. Doel is om senioren uit te nodigen kennis te maken met de KBO. We kunnen dan laten zien wie we zijn en wat we doen. Uiteindelijk doel is die jonge senior over de streep te trekken om daadwerkelijk lid te worden van de KBO en zich samen met andere senioren in te zetten voor elkaar.

SPEERPUNTEN

Hieronder vind U de belangrijkste aandachtspunten van KBO Overijssel. KBO Overijssel werkt samen met KBO Brabant, Limburg, Noord Holland en Gelderland op verschillende terreinen. Op het terrein van pensioenen werken we bijvoorbeeld samen met meerdere organisaties. Zo proberen deze KBO's bij ieder speerpunt meerdere partners te vinden om zo'n goed resultaat te behalen voor onze leden,