Over ons

WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

We worden met elkaar steeds ouder. Het aantal ouderen neemt fors toe. Het is daarom belangrijk dat deze groep goed wordt vertegenwoordigd.  We zetten ons in voor wat u belangrijk vindt! We laten uw stem horen in Den Haag, maar ook bij de provincies en gemeenten. Wij informeren en adviseren u op het gebied van veiligheid, koopkracht, digitalisering, zingeving en wonen, welzijn en zorg. Ook kunt u profiteren van vele voordelen, zoals korting op uw zorgverzekering, energie, cursussen en reizen.

Wij staan voor u klaar om u te helpen zo goed mogelijk oud(er) te worden!

WIE ZIJN WIJ?

KBO Overijssel is een vereniging van, voor en door leden. Wij zijn aangesloten bij de KBO senioren Netwerk Nederland, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. In Overijssel heeft de KBO meer dan 10.000 leden.  Met honderden vrijwilligers helpen wij de senioren in Overijssel een leven een stuk leuker en makkelijker te maken!

Het hart en de kracht van de KBO
Het hart van onze vereniging vormen de 39 lokale KBO afdelingen. Dit is dè ontmoetingsplek voor senioren, hier doen ze samen aan ontspanning en sport en nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten. Ruim 400 vrijwilligers zijn bijna dagelijks actief met het organiseren van deze activiteiten en het behartigen van de belangen van senioren op plaatselijk en regionaal niveau.

Het bestuur KBO Overijssel bestaat uit 7 leden en heeft de dagelijkse leiding over KBO . Samen met de medewerkers en diverse projectgroepen ondersteunen zij de lokale afdelingen en de vele vrijwilligers.

Advies & Informatie 

Met 39 lokale afdelingen is er altijd een KBO-afdeling bij u in de buurt. U kunt hier terecht voor:

  • interessante cursussen
  • sociale contacten
  • een lokaal netwerk
  • inspirerende activiteiten
  • leerzaam vrijwilligerswerk
  • persoonlijke onafhankelijke ondersteuning bij uw zorgvraag
  • hulp bij het doen van uw belastingaangifte
  • advies over uw veiligheid in en om het huis
  • ondersteuning en begeleiding bij het gebruik van een tablet

Als KBO-lid in Overijssel profiteert u ook van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die uw leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken. Het lidmaatschapsgeld verdient u snel terug!

MISSIE

KBO wil een krachtige en positieve bijdrage leveren aan de positie van senioren in onze samenleving. Wij staan voor een samenleving waarin senioren volwaardig mee kunnen doen. Daarbij zijn de kernwaarden “omzien naar elkaar” en “menselijke maat” leidend.

KBO OVERIJSSEL ziet het als haar missie om de grootste VRIJWILLIGERSORGANISATIE door en voor senioren te zijn waarbij senioren hun talenten, ervaring en deskundigheid inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

VISIE

KBO OVERIJSSEL staat voor een samenleving waarin omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, norm en uitgangspunt zijn. In zo een samenleving is het vanzelfsprekend, dat senioren volwaardig participeren en dat de samenleving en de politiek daarvoor mede de voorwaarden creëren. KBO OVERIJSSEL wil vanuit deze visie met een krachtige belangenbehartiging en met een sterke lokale verankering in de afdelingen senioren toerusten, zodat zij zelf in staat zijn om die participatie vorm en inhoud te geven op de wijze zoals zij dat zelf willen. Een vereniging van, voor en door leden.