Vertrouwenspersoon van KBO-Overijssel

In de Algemene Leden Vergadering gehouden op 15 november 2023 is mevr. Ans ter Morsche benoemt als vertrouwenspersoon voor de KBO-Overijssel. Mocht u van haar diensten gebruik willen maken kunt u contact met haar leggen via haar e-mailadres anstermorsche@hotmail.com