Lokaal in actie: Over wonen van senioren gesproken!

Stap ook in het project van KBO en PCOB Overijssel en maak gebruik van de geboden ondersteuning:

‘Ouder worden doe je samen: over wonen van senioren gesproken’ .

Deze ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Overijssel en de landelijke overheid.

 

Aanleiding

De meeste (toekomstige) ouderen in Nederland houden er in hun woonsituatie rekening mee dat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen: 85% zegt hier rekening mee te houden. Toch heeft 53% van hen nog geen actie ondernomen om hun woonsituatie veiliger of comfortabeler te maken.
Dit sluit aan op onze ervaringen in de provincie. Daarom willen de afdelingen van KBO en PCOB in Overijssel de senioren ondersteunen bij de bewustwording en de realisatie van hun woonwens. Hiervoor is niet alleen de woonsituatie is van belang, maar ook de visie van senioren op welzijn en zorg. Want alleen wanneer deze aspecten aandacht krijgen kun je tot een goed leven komen. Zeker nu het beleid erop gericht is zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig te blijven op een eigen gewenste woonplek.

In diverse provinciale bijeenkomsten hebben we hierover eerder van gedachten gewisseld en informatie van interessante onderzoekgegevens gekregen.

 

Het gaat erom verder te komen, lokaal in actie.

We hebben toen ook de aanwezigen gevraagd binnen eigen afdeling – dorp – stad – gemeente door te praten over dit onderwerp. Velen hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Daarbij kan het gaan om:

  • het verkennende gesprek in het bestuur
  • organiseren van een lokale bijeenkomst over dit onderwerp
  • het bijeen brengen van een netwerk van partners rond wonen voor senioren
  • het initiëren van een wooninitiatief.

 

We kunnen vanuit KBO Overijssel een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden aanbieden, maar dat doen we natuurlijk samen met u. Het is belangrijk om samen op te komen voor de belangen van de eigen leden en van alle senioren in uw gemeenschap. Want wij zijn ervan overtuigd dat senioren zelf het beste weten hoe zij vitaal en prettig ouder willen worden!

 

Maakt u gebruik van dit aanbod?

De KBO-afdelingen zien het als hun taak de leden, maar ook andere senioren, te ondersteunen bij het inrichten van een goed leven. Daarbij past de aandacht voor ontmoeting en voor het opkomen voor hun belangen, zeker als die onder druk komen. Dit geldt op dit moment voor de ingewikkelde vragen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dit is de reden dat de provinciale en landelijke overheid hiervoor middelen heeft vrij gemaakt.

 

Voor meer informatie en voor ondersteuning hierbij kunt u contact opnemen met de KBO, met het kantoor in Raalte. We nemen dan contact met u op om uw vraag/idee/plan te vernemen en passende ondersteuning aan te bieden.

Telefoon: 06 167 400 18 (maandag en donderdag tussen 9.00 en 12.00  uur) of via mail info@kbo-overijssel.nl