Wilt u instemmingsrecht over uw pensioen?

KBO start burgerinitiatief over pensioenen     

De pensioenen gaan van een vaste naar een variabele uitkering. Of gepensioneerden dat nu willen of niet. Ze hebben er niets over te zeggen. Met een burgerinitiatief willen vier KBO-voorzitters bereiken dat pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden via een referendum instemmingsrecht geven over de aanpassing van hun pensioen. Help KBO-Overijssel daarbij: steun ons burgerinitiatief !!

Doe mee, ga naar:  www.onsmagazine.nl/burgerinitiatief

Eén van de onderwerpen bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan over de wens van sommige politieke partijen om mensen instemmingsrecht te geven over de wijziging van hun pensioen. Die partijen willen dat een pensioenfonds een collectief referendum uitschrijft waarin deelnemers en pensioengerechtigden bepalen of zij akkoord gaan met de nieuwe opzet van hun pensioen, of niet. KBO-Overijssel ondersteunt die wens: ook wij willen dat deelnemers aan een pensioenfonds inspraak krijgen over het door henzelf ingelegde geld.

Laat via onsmagazine.nl/burgerinitiatief weten dat u vindt dat een pensioenfonds deelnemers en pensioengerechtigden via een referendum instemmingsrecht moet geven over de aanpassing van hun pensioen!

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Wie in Nederland woont, bouwt automatisch AOW op. Daarnaast bouwen veel mensen verplicht via hun werkgever aanvullend pensioen op in een pensioenfonds. In Nederland gaat het om 5,5 miljoen mensen die pensioen opbouwen en 3,5 miljoen mensen die een pensioenuitkering ontvangen. Netto per maand bedraagt dit aanvullend pensioen gemiddeld 804 euro. Een vaste uitkering wordt in de nieuwe Wet toekomst pensioenen een variabele uitkering. Het aanvullend pensioen gaat dan meebewegen met de beurskoersen. Gaat het goed of slecht met de beurzen, dan stijgt of daalt uw pensioen. De inkomenspositie van mensen die met pensioen zijn of gaan, wordt op die manier grondig gewijzigd.

Referendum

Sommige politieke partijen vinden dat mensen instemmingsrecht moeten krijgen over deze wijziging van hun pensioen. Zij willen dat een pensioenfonds een collectief referendum uitschrijft waarin deelnemers en pensioengerechtigden bepalen of zij akkoord gaan met de nieuwe opzet van hun pensioen, of niet. Het referendum is geldig als 60 procent van hen eraan meedoet. Als vervolgens een duidelijke meerderheid van wederom 60 procent liever de huidige vaste pensioenuitkering behoudt, dan mag het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken van mensen niet ‘invaren’ in de nieuwe variabele regeling.

Doe mee aan het burgerinitiatief van KBO. Ga naar www.onsmagazine.nl/burgerinitiatief

DOE MEE: KLIK HIER