Herman Pieper krijgt KBO-speld

Voorzitter Herman Pieper krijgt als eerste de nieuwe KBO-speld

 

Op 15 november 2023 werd in Heino de Algemene Leden Vergadering gehouden van de KBO Overijssel.

In deze ledenvergadering werden naast de gebruikelijke zaken vastgesteld zoals de begroting 2024 en de jaarrekening van 2022.

Ook werd een statutenwijziging met algemene stemmen goedgekeurd.

De Vereniging droeg tot voor de vaststelling de naam Katholieke Bond van Ouderen maar in de nieuwe statuten is deze gewijzigd in Katholieke Belangen Organisatie voor senioren in Overijssel.

Een naam die meer recht doet aan het werk dat de vereniging doet anno 2023.

Als een van de laatste agendapunten was de bestuursverkiezing aan de orde.

Voorzitter Herman Pieper werd met applaus voor een derde periode benoemd, waarbij hij de geheel nieuw ontworpen zilveren speld met gouden knop als eerste in ontvangst mocht nemen voor het vele werk dat hij in de acht jaar dat hij voorzitter was heeft verricht.

Jos Nijland werd voor een tweede periode benoemd.

De vergadering werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.