Nationale Ombudsman

Bij problemen van burgers met de overheid kan de Nationale ombudsman bemiddelen. Kinderen kunnen daarvoor terecht bij de Kinderombudsman en veteranen bij de Veteranenombudsman. Nederland kent nog geen Seniorenombudsman, maar heeft daar wel behoefte aan, vindt Senioren Netwerk Nederland. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen staat positief tegenover het idee voor een Seniorenombudsman. Senioren Netwerk Nederland vraagt de politieke partijen de aanstelling van een Seniorenombudsman op te nemen in het verkiezingsprogramma.

De Nationale ombudsman komt op voor de belangen van burgers door hun signalen en klachten over de overheid te behandelen. De twee andere ombudsmannen helpen respectievelijk kinderen en veteranen voor hun rechten op te komen, bijvoorbeeld bij een gemeente, ministerie, jeugdzorg of politie. De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman rapporteren hun bevindingen jaarlijks aan de Tweede Kamer.

Vitale maatschappelijke bijdrage

Senioren Netwerk Nederland heeft bij Nationale ombudsman Reinier van Zutphen (foto) gepleit voor het aanstellen van een Seniorenombudsman. Via het netwerk behartigen seniorenverenigingen KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Noord-Holland, KBO Limburg en KBO-Overijssel gezamenlijk de belangen van ruim 210.000 leden. “Heel veel senioren leveren als mantelzorger of als vrijwilliger een vitale maatschappelijke bijdrage”, stelt Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant. “Op veel terreinen ervaren zij een kloof met de overheid. Verschraling van de zorg in combinatie met een vergrijzende samenleving maken het probleem groter. Daarom zou er, naast een ombudsman voor kinderen en voor veteranen, ook een ombudsman voor senioren moeten komen.”

Ook niet-overheidsorganisaties

Reinier van Zutphen reageert positief op de roep om een Seniorenombudsman. “Over zo’n ombudsfunctie wil ik zeker meedenken”, zegt hij toe. “Een Seniorenombudsman hoort dan thuis onder ons instituut Nationale ombudsman, en moet zich ook bezighouden met vragen en klachten over niet-overheidsorganisaties.” Van Zutphen kan zich als Nationale ombudsman niet buigen over klachten of problemen bij organisaties buiten de overheid, de Veteranen- en Kinderombudsman kunnen dat wel. “Dat zou voor de Seniorenombudsman ook belangrijk zijn”, vindt Van Zutphen.

Oudere vrijwilligers

Nederland telt liefst drie miljoen oudere vrijwilligers. Binnen de KBO-bonden in het Senioren Netwerk Nederland zijn onder meer duizenden vrijwillige belastinginvullers, Wmo-cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en ouderenadviseurs actief. “Onze vrijwilligers staan dicht bij generatiegenoten en horen en zien vaak veel meer dan ambtenaren”, vertelt Leo Bisschops. “Maar het lijkt wel alsof de overheid niet geïnteresseerd is in hun signalen. Met een toegankelijke Seniorenombudsman kan er beter naar hen geluisterd worden.”

Oproep aan politieke partijen

Senioren Netwerk Nederland heeft alle politieke partijen opgeroepen om de aanstelling van een Seniorenombudsman op te nemen in hun programma voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

Bron: Website KBO-Brabant