Zorgverzekeraars moeten zorgcontracten op tijd rond hebben

Zorgverzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om tegelijk met de nieuwe zorgpolis kenbaar te maken met welke zorgaanbieders zij een contract hebben afgesloten, vindt Senioren Netwerk Nederland. Verzekerden mogen nooit meer de dupe worden van langslepende onderhandelingen over contracten.

Zoals elk jaar versturen zorgverzekeraars op 12 november de nieuwe zorgpolis naar hun cliënten. Gelijktijdig met de zorgofferte voor het aankomende jaar moeten verzekerden óók te horen krijgen met welke zorgaanbieders de verzekeraars contracten hebben afgesloten, en met welke zorgaanbieders dus niet. Senioren Netwerk Nederland pleit ervoor dat dat wettelijk zo geregeld wordt.

Weloverwogen keuze

“Alleen als ook bekend is met welke zorgverleners de verzekeraars een contract hebben voor het nieuwe jaar, kunnen verzekerden een weloverwogen keuze maken”, stelt Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant en woordvoerder van Senioren Netwerk Nederland. Via het netwerk behartigen seniorenverenigingen KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Noord-Holland, KBO Limburg en KBO-Overijssel gezamenlijk de belangen van ruim 210.000 leden. “Uit onze grote achterban horen we dat mensen vaak niet weten dat hun zorgverzekeraar geen contract voor het nieuwe verzekeringsjaar heeft – of meer heeft – met hun zorgaanbieder. Dat heeft een enorme impact op zorgbehoevende ouderen, financieel en psychisch.”

Onacceptabel 

Van trage contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder en het spel daaromheen, soms zelfs met pressiemiddelen over de ruggen van cliënten, zijn de verzekerden de dupe”, vervolgt Bisschops. “In maart 2023 moesten nog contracten voor het lopende verzekeringsjaar worden afgesloten. Dat is onacceptabel!”

Nog een garantie

Naast een wettelijk verankerde plicht voor zorgverzekeraars om tijdig bekend te maken met welke zorgaanbieders een contract is afgesloten, wil Senioren Netwerk Nederland nóg een garantie inbouwen voor cliënten. “Zolang voor de verzekerde niet tijdig duidelijk is wat de status van het contract is, mag de verzekerde niet gehinderd worden om naar de zorgaanbieder van zijn of haar voorkeur te gaan. Deze zorg dient dan door de verzekeraar volledig vergoed te worden!”, aldus Leo Bisschops.

Onvoldoende

Demissionair minister Ernst Kuipers beoogt ‘een stevige inzet’ om voortaan jaarlijks uiterlijk op 12 november meer duidelijkheid te geven over het gecontracteerde aanbod in het volgende verzekeringsjaar. Maar een voorlichtingsprogramma over de gevolgen van niet-gecontracteerde zorg, zoals de minister voorstelt, vindt Senioren Netwerk Nederland onvoldoende.

—————————

Senioren Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband van KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Noord-Holland, KBO Limburg en KBO-Overijssel. Deze seniorenverenigingen behartigen gezamenlijk de belangen van ruim 210.000 leden.

Leo Bisschops is voorzitter van KBO-Brabant en treedt op als woordvoerder namens het Netwerk.