Over wonen van senioren gesproken

Uit de nieuwsbrief KBO-Overijssel 2023 nr. 5

Bijeenkomst 29 juni project “Over wonen van senioren gesproken”

De bijeenkomst 29 juni jl. betreffende het project Ouder worden doe je samen; “Over wonen van senioren gesproken” is een succesvolle bijeenkomst geweest.

Het ministerie van VWS geeft een vervolg aan dit project. Dit project voeren we uit onder begeleiding van WijzOud en met behulp van een projectgroep waar ook enkele voorzitters van grote PCOB afdelingen in vertegenwoordigd zijn. Mocht u in uw omgeving, niet alleen in uw leden bestand, maar ook daarbuiten mensen kennen die in genoemde gebieden/onderwerpen geïnteresseerd zijn en daar projectmatig wel in mee willen doen en denken, dan horen we dat graag.

U kunt hierover contact opnemen met voorzitter dhr. Herman Pieper via tel.nr. 06-16740018 of een mail sturen naar info@kbo-overijssel.nl