Project goed bezig

Onderstaand project loopt nog door in 2023.

De seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen met achttien vrijwilligerssteunpunten in Overijssel vrijwilligers (weer) aan het werk helpen in 2022.

Corona heeft de contacten tussen (jonge) senioren en organisaties die met vrijwilligers werken niet bevorderd. Veel vrijwilligers zijn afgehaakt en passief geraakt. Nu corona de aftocht lijkt te blazen, is het tijd voor nieuw elan! Het hele jaar richten we ons met het Project ‘Goed Bezig’ (gesubsidieerd door de Provincie Overijssel) op (potentiële) vrijwilligers.

Diverse activiteiten zullen worden ingezet om verloren gegane contacten te herstellen, bestaande contacten te behouden en nieuwe vrijwilligers te werven. Dat vraagt om persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen voor de individuele situatie en wensen van de vrijwilliger. Van organisaties vraagt het flexibiliteit in het aanbieden van werk aangepast op deze wensen. Vrijwilligerssteunpunten spelen met hun deskundigheid graag een bemiddelende en ondersteunende rol om de juiste match te maken en te houden. Volg onze berichten, ook op Facebook kbo-pcob.nl.

“Zinvol bezig zijn, geeft mij een blij en tevreden gevoel”, zo laat een vrijwilliger weten. Meld jezelf gerust aan als vrijwilliger of ga het gesprek aan! Voor meer informatie neemt u contact op met Herman Pieper, info@kbo-overijssel.nl.