Nieuwsbrief KBO Overijssel nr 5

Voorwoord/website ontwikkeling/ledenpassen/wandeling goed goan”/afscheid Herman Scholte Albers/wist dat/ kantoor & vakantie

Enkele artikelen uit de nieuwsbrief KBO Overijssel nr 5. Andere artikelen uit de nieuwsbrief zijn als een apart item toegevoegd.

Voorwoord

Beste mensen,
Met elkaar kunnen we veel bereiken!
Zoals jullie weten zijn KBO Gelderland en KBO-Overijssel actief op allerlei thema’s, zowel op
provinciaal niveau als landelijk. Wij worden daardoor als belangrijke partner gezien door de
Rijksoverheid. Regelmatig komt het voor dat we worden benaderd door bijvoorbeeld de
provincie om vanuit gezamenlijkheid op te treden. Dat betekent ook dat er extra geld
beschikbaar komt. Dat is natuurlijk geweldig. Logischerwijs legt dit alles een behoorlijk
beslag op de activiteiten en daar is een stevig bestuur bij nodig. We zijn zeer content dat we
jullie voor Gelderland kunnen voorstellen aan drie nieuwe bestuursleden: Ab Dominicus,
Jeanette Elstak en Jan Dirk Focker. Dankzij hun brede maatschappelijke kennis en ervaring,
zorgen zij voor een flinke versterking. In Overijssel hadden we al langer een iets groter
bestuur.
Dit zijn positieve ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. Om de uitgestoken hand van de
overheid te kunnen aanpakken, hebben we ook de inzet van onze leden hard nodig. Daarom
doen wij hier een oproep aan u om u af en toe op projectbasis beschikbaar te stellen. Want
als we geld krijgen voor verschillende projecten, maar niet de mensen hebben om die
projecten handen en voeten te geven, dan is dat een gemiste kans. Een voorbeeld is het
verder uitvoeren van het beleid Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). We
zijn regionaal al veel in beweging, maar hebben daarbij professionele ondersteuning en
begeleiding nodig. Onder de leden bevinden zich zoveel kennis en kwaliteiten, die ingezet
kunnen worden om concreet aan de slag te gaan. Met elkaar kunnen we zo veel bereiken!
En dan een oproep van een heel ander kaliber: tegenwoordig worden steeds meer
huisartsenpraktijken opgekocht door investeringsmaatschappijen. Dat komt lang niet altijd
ten goede aan de zorg die u van de huisarts nodig heeft en verwacht. Wij worden graag op
de hoogte gehouden door u. Wat zijn uw ervaringen hiermee? Schroom niet om bij ons aan
de bel te trekken. Graag zelfs. Daarmee kunnen wij het bij de landelijke overheid aanpakken.

Wij zijn uw vertegenwoordiger!

 

Website ontwikkeling

De website is volop in ontwikkeling, we zijn nog bezig met de implementatie van de website,
daarom is er nog maar een beperkt aantal afdelingen in de lucht. Als een afdeling geen eigen
site wil of kan onderhouden, dan zal er in de toekomst voor deze afdelingen toch een pagina
komen met bijvoorbeeld adres gegevens van die afdeling. Voorlopig is alleen een overzicht
met contactgegevens van de afdelingen zichtbaar.

 

Ledenpassen

Voor nieuwe leden verschijnt binnenkort de ledenpas, de pas is aangepast en voorzien van ons
nieuwe logo. De passen worden zoals voorheen verstrekt via de betreffende afdeling. De bestaande
passen voor onze huidige leden blijven geldig en worden niet vervangen.

 

Wandeling “Goed Goan”

Wandeling “Goed Goan” op dinsdag 20 juni langs het kloosterpad te Zenderen
Terugblik van Jan Kelder, één van de deelnemers:
We werden ontvangen in het klooster van de Karmelieten in Zenderen met
een heerlijk kopje koffie. We waren met een groep van 21 personen.
Herman Scholten Albers lichtte het thema van vandaag “Leren doet Leven”
toe met dia’s van het levenspad, Jakobsladder, de trap van het leven en het
kunstwerk bij het klooster ontworpen door Annemiek Punt bij het 100 jarig
bestaan van de Carmel.
Daarna wandelden wij het klooster pad rondom Zenderen een afstand van 5
km. Een pad omgeven door bomen, weilanden en mooie boerderijen.
Onderweg stonden we stil bij de mooie natuur en werden er passende
gedichten voorgelezen door Lammie in ’t Veld, met goede vragen erbij, wat ons
aan het denken zette over ons levenspad. Onderweg stonden we stil bij de
figuren in staal die hier staan, uitbeeldend de gemeenschap uit het
middeleeuwse Weleveld. Een gemeenschap in evenwicht met boeren, burgers
en geestelijken.


De Mariakapel op de Zenderensche Esch maakt altijd weer indruk. Jammer dat deze in 2008 geheel is
vernield . Maar ze is weer prachtig hersteld. Het voormalige Carmelietenklooster met de mooi kruiswegstaties maakte een serene indruk. De zusters zijn er helaas niet meer en het gebouw staat te koop. Na de wandeling met een temperatuur van 30o werden we in het koele en stille klooster onthaald met een heerlijke kop soep. Vervolgens heeft zr Paula Tieleman uitleg gegeven over het labyrint in de tuin van het klooster. Een labyrint biedt de mogelijkheid van het begaan van een “innerlijke weg”, loslaten, ontvangen en toelaten. Het was een bijzondere ervaring dit labyrint te lopen en na afloop bleek dat ieder hieraan zijn eigen invulling heeft gegeven.
Het was een mooie wandeling en het lopen van het labyrint een bijzondere ervaring.
Deze wandeling is zeer de moeite waard, kan ik zeker aanbevelen en voor degene die het labyrint wil
lopen, de kloostertuin is vrij toegankelijk.

Tot zover dit verslag van de wandeldag door Jan Kelder.

 

Afscheid Herman Scholte Albers

De commissie zelf heeft na de wandeldag Herman Scholte Albers in het
zonnetje gezet. Na 11 jaar lid te zijn geweest van de commissie I&Z heeft
Herman nu afscheid genomen. Dat gaat ons aan het hart, Herman is een
man met veel talenten, heel inspirerend en betrokken. Wanneer het even
stil viel in een vergadering, dan was het Herman die met een wijze
opmerking ons weer in beweging kon zetten, integer, altijd opbouwend en
inhoudelijk onderlegd. Samen met Lammie in “t Veld heeft hij vele
wandelingen uitgezet en die tot bezinning stemmende inhoud gegeven.
Dank ook daarvoor Herman.
Het getuigt van wijsheid, dat Herman afscheid wil nemen op een moment
dat hij nog actief betrokken is.
Dat neemt niet weg dat wij hem in de commissie node zullen missen.
“Goed goan” Herman!

Namens de commissie Identiteit en zingeving
Marie-José Dusseldorp

Wist u dat….

In het magazine ONS ruimte wordt aangeboden voor onze leden om een stukje te schrijven? Het is
een rubriek die ruimte bied aan leden om bijvoorbeeld gedichten, ingezonden brieven, leuke
aankondigingen te vermelden. De naam van deze rubriek is “Schrijf ons”. Neem gerust contact op via
info@kbo-overijssel.nl of via de redactie van ONS Magazine redactie@onsmagazine.nl

Bereikbaarheid kantoor vakantie

In de vakantieperiode is het kantoor beperkt bereikbaar. We doen ons best om u zo snel
mogelijk van een antwoord op uw vraag te voorzien. U kunt een mail sturen naar info@kbooverijssel.nl mocht het een spoed vraag zijn meld dit in uw mailbericht met uw
telefoonnummer daarbij en we nemen z.s.m. contact met u op.